İş Kanunu, Türkiye'de çalışanların haklarını ve iş ilişkilerini düzenleyen temel mevzuatlardan biridir.

İŞ KANUNU

İş Kanunu, Türkiye'de çalışanların haklarını ve iş ilişkilerini düzenleyen temel mevzuatlardan biridir. İş Kanunu, işverenlerle çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, iş güvencesi, çalışma saatleri, izin hakları, ücret ve diğer birçok konuyu içeren bir yasal düzenlemeyi ifade eder. Türkiye'deki mevcut iş kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu'dur. Ancak, zamanla yasal düzenlemelerde değişiklikler olabileceğinden güncel bilgilere ulaşmak için ilgili resmi kaynakları kontrol etmek önemlidir.

 

İş Kanunu'nun ana konuları şunlardır:

İş Sözleşmesi:

İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen yazılı veya sözlü anlaşma.

Çalışma Süreleri:

Haftalık çalışma süreleri, günlük çalışma saatleri, dinlenme günleri ve fazla mesai düzenlemeleri.

Ücret ve Yan Haklar:

Çalışanların alacakları ücret, prim, ikramiye, yol ve yemek gibi yan haklarını düzenler.

İzin Hakları:

Yıllık izin, bayram izni, evlenme izni, doğum izni gibi çalışanlara tanınan izin haklarını içerir.

Çalışanın Hakları ve Sorumlulukları:

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği, eğitim hakkı, sendika kurma ve üye olma hakları gibi konulardaki hakları ve sorumlulukları.

 İş Güvencesi:

İşten çıkarmaların sınırlı olduğu durumları ve iş güvencesiyle ilgili düzenlemeleri içerir.

İş Sağlığı ve Güvenliği:

İşyerlerinde sağlık ve güvenlik önlemlerini düzenler.

İşverenin Hakları ve Sorumlulukları:

İşverenin işyerindeki düzenlemeler, iş sözleşmeleri, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumlulukları.

İş Mahkemeleri:

İş ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü için iş mahkemelerini düzenler.

 

İş Kanunu, işçi ve işveren arasındaki dengeli bir ilişki kurmayı amaçlayarak adil ve sürdürülebilir çalışma koşulları sağlamayı hedefler. İşçi haklarına saygı gösterirken işverenin de işletme gereksinimlerini koruma amacını taşır. Bu nedenle, çalışanlar ve işverenler bu kanunu yakından tanımak ve uygulamak durumundadır.

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin