İnsan hakları, tüm insanların doğuştan sahip olduğu, evrensel, eşit ve devredilemez hakları ifade eder.

İNSAN HAKLARI

İnsan hakları, tüm insanların doğuştan sahip olduğu, evrensel, eşit ve devredilemez hakları ifade eder. Bu haklar, insanların yaşam, özgürlük ve güvenlik haklarından, düşünce özgürlüğüne, adil yargılanma hakkından, eğitim ve sağlık hakkına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. İnsan hakları evrensel, kaçınılmaz ve herkes için geçerlidir. Bu haklar, bireylerin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer görüşleri, ulusal veya sosyal kökeni, mülkiyet, doğum veya başka bir statü temelinde ayrımcılığa uğramaksızın eşit bir şekilde korunur.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen "Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi" bu hakların temelini oluşturur. Beyanname, dünya genelinde insan haklarını güvence altına almayı amaçlar ve birçok ülkede bu haklar temel hukuk belgelerine dahil edilmiştir. Daha sonra, bu evrensel ilkelere dayanan bir dizi anlaşma ve sözleşme kabul edilmiştir.


İnsan hakları şu temel prensiplere dayanır:

Evrensellik: İnsan hakları, herkes için geçerlidir ve herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın tüm insanlara ta

Eşitlik ve Adalet: İnsan hakları, her bireyin eşit ve adil bir şekilde muamele görmesini savunur.

İndivisibility (Bölünmezlik): İnsan hakları bölünemezdir; özgürlük, güvenlik, eğitim, sağlık gibi haklar birbirinden ayrılamaz.

Bağımsızlık: İnsan hakları, devlet, toplum veya bireylerin keyfi müdahalelere karşı koruma altındadır.

Barış ve Güvenlik: İnsan hakları, barış ve güvenlik içinde yaşama hakkını savunur.


İnsan hakları ihlalleri, dünya genelinde birçok insan hakları savunucusu, sivil toplum kuruluşu ve uluslararası organizasyonlar tarafından izlenir ve raporlanır. İhlallerin önlenmesi, insan haklarına saygı gösterilmesi ve ihlallerin sorumlularının hesap verebilir olması, demokratik toplumların temelini oluşturur.

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin