İflas Kanunu, bir kişinin veya bir şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda başvurulan yasal bir süreci düzenleyen hukuki bir düzenlemeyi ifade eder.

İCRA - İFLAS HUKUKU

İflas Kanunu, bir kişinin veya bir şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda başvurulan yasal bir süreci düzenleyen hukuki bir düzenlemeyi ifade eder. İflas, borçlu kişinin veya şirketin borçlarını ödeyememesi ve varlıklarının mahkeme tarafından tasfiye edilmesi durumudur. İflas süreci, alacaklıların haklarını koruma ve borçlu kişi veya şirketi adil bir şekilde yönetme amacını taşır.

Türkiye'de, iflas ve konkordato düzenlemeleri Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK) düzenlenmiştir. İşte Türk Ticaret Kanunu'nda iflasa ilişkin temel hükümleri içeren başlıklar:


İflasın Açılması:

İflas süreci, borçlu bir kişi veya şirketin borçlarını ödeyememesi durumunda, alacaklıların mahkemeye başvurmasıyla başlar.

İflasın Etkenleri:

İflasın temel etkenleri arasında ticari faaliyetlerin düzensizliği, borçların ödenememesi, iflasın kaçınılmaz hale gelmesi yer alır.

Alacaklıların Hakları:

İflas sürecinde alacaklılar, alacaklarını mahkemeye bildirerek ve alacaklarını belgeleyerek iflas masasına dahil edebilirler.

İflas Komiseri ve İflas Masası:

Mahkeme tarafından atanacak bir iflas komiseri, iflas masasının yönetiminden sorumlu olur ve alacaklıların haklarını korur.

Tasfiye ve Pay Dağıtımı:

İflas sürecinde varlıklar tasfiye edilir ve elde edilen gelir, alacaklılara paylaştırılır. Bu süreçte alacaklılar belirli bir sıraya göre ödeme alır.

İflasın İptali:

İflas durumu bir süre devam ettiyse, borçlu veya alacaklılar mahkemeden iflasın iptali talebinde bulunabilir.

Konkordato:

İflas öncesi bir düzenleme olan konkordato, borçlunun mali durumunu düzeltmesi amacıyla alacaklılarla anlaşma yapılmasını ifade eder.


İflas süreci karmaşık ve yasal bir süreçtir. Bu nedenle, iflas durumuyla karşılaşan kişiler veya şirketler genellikle uzman hukuk danışmanlarından yardım alır. Türkiye'deki iflas süreci ve yasal düzenlemeler zaman içinde değişebileceğinden, en güncel bilgiler için Türk Ticaret Kanunu'nu kontrol etmek önemlidir.

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin