Misyon Title

Misyon

Müvekkil temsil ve danışmanlık hizmetleri sunarken, evrensel ahlaki, hukuki değerler ve avukatlık mesleğinin temel ilkeleri ve yükümlülükleri çerçevesinde hareket etmeyi taahhüt ederiz. Bu ilkelere saygı göstererek toplumsal değerlere ve hukuksal ilkelerin önemine vurgu yaparız:

 1. Bağımsızlık ve Özgürlük: Müvekkil temsilinde bağımsızlık ve özgürlüğe saygı gösteririz, tarafsız bir şekilde hukuki hizmet sunarız.

 2. Sır Saklama: Müvekkilin bize açtığı bilgileri sır saklama prensibi çerçevesinde korur, gizliliğe büyük önem veririz.

 3. Müvekkile Sadakat: Müvekkilin çıkarlarını en üst düzeyde korur ve müvekkile sadakatle hizmet sunarız.

 4. Adil Olma ve Hakkaniyet: Hukuki uyuşmazlıkları adil ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ele alır, müvekkillerimize dürüst ve adil hizmet sunarız.

 5. Hukukun Üstünlüğü ve Yargının Adil Yönetimi: Hukukun üstünlüğüne ve yargının adil yönetimine saygı gösteririz, yasal süreçlere tam uyum sağlarız.

 6. İtibar ve Onur: Avukatlık mesleğinin itibar ve onurunu korur, mesleki etik kurallara uyarız.

 7. Özen ve Sürekli Öğrenme: Hizmetlerimizde özenle çalışır, sürekli öğrenmeye ve gelişmeye önem veririz.

 8. Uzlaşma ve Çözüm Odaklılık: Hukuki sorunları sadece dava avukatlığı olarak değil, gerektiğinde uzlaşma ve çözüm odaklı yaklaşım benimseyerek ele alırız.

 9. Gizlilik ve Güven: Müvekkilin bize güvenerek paylaştığı bilgileri, gizlilik ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalarak saklarız.

 10. Zamanında ve Başarıyla Görev Tamamlama: Üstlenilen görevleri zamanında ve zorluklardan yılmadan başarıyla tamamlarız.

 11. Sürekli Gelişim ve Başarıya Odaklanma: Sürekli gelişim hedeflerini benimser, başarıya odaklanır ve müvekkil memnuniyetini temel bir ilke olarak kabul ederiz.

 12. Hukuki İhtilafları Hukuka Uygun Çözme: Hukuki ihtilafları yürürlükteki yasalar çerçevesinde, hukuka uygun, geçerli çözümlerle çözme taahhüdünde bulunuruz.

Bu prensiplere sadık kalarak müvekkil ilişkilerimizi dürüst, güvenilir ve etik değerlere uygun bir şekilde sürdürmeyi amaçlarız.

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin