Çocuk velayeti, boşanmış veya ayrı yaşayan ebeveynler arasında çocuğun bakım ve eğitimiyle ilgili kararları kimin alacağını düzenleyen hukuki bir kavramdır.

ÇOCUK VELAYETİ

Çocuk velayeti, boşanmış veya ayrı yaşayan ebeveynler arasında çocuğun bakım ve eğitimiyle ilgili kararları kimin alacağını düzenleyen hukuki bir kavramdır. Velayet, çocuğun günlük yaşamında alınan kararları, sağlık, eğitim, din, seyahat ve benzeri konuları içerir.


 Çocuk velayeti ile ilgili bazı temel kavramlar şunlardır:

Fiziki Velayet (Nüfusî Velayet):

Fiziki velayet, çocuğun hangi ebeveynle birlikte yaşayacağını belirler. Çocuğun günlük bakımı, barınması ve eğitimi gibi konuları içerir.


Hukuksal Velayet:

Hukuksal velayet, çocuğun hukuki işlemlerine ve kararlarına kimin yetkili olacağını düzenler. Eğitim, sağlık, dinî eğitim gibi konularda alınacak kararları içerir.


 Ortak Velayet:

Ortak velayet, boşanmış veya ayrı yaşayan ebeveynler arasında çocuğun bakımı ve eğitimiyle ilgili kararların ortaklaşa alındığı bir düzenlemeyi ifade eder. Ebeveynler arasında işbirliği ve iletişimi gerektirir.


Tek Taraflı (Tek Taraflı Fiziki veya Hukuksal) Velayet:

Tek taraflı velayet durumunda, çocuğun bakımı ve eğitimi konusunda tek bir ebeveyn yetkilidir. Diğer ebeveyn genellikle sınırlı veya denetimli ziyaret haklarına sahip olabilir.


Velayet Planı:

Bir mahkeme kararı veya ebeveynler arasında anlaşma yoluyla belirlenen velayet düzenidir. Velayet planı, çocuğun yaşam düzenini, ziyaret saatlerini ve tatil düzenlemelerini içerir.


Velayet Davası:

Ebeveynler arasında velayet konusunda anlaşmazlık olduğunda, mahkemeye başvurularak çözüme kavuşturulan bir hukuki süreci ifade eder.


Her ülkede ve hatta eyalet/durum düzeyinde çocuk velayeti ile ilgili yasal düzenlemeler farklılık gösterebilir. Mahkeme genellikle çocuğun en iyi çıkarlarına odaklanır ve çocuğun hem annesiyle hem de babasıyla düzenli ve sürekli bir ilişkisi olmasını sağlamaya çalışır. Çocuk velayeti konusunda uzman bir hukuk danışmanına başvurmak, ebeveynlere uygun bir velayet düzeni konusunda yardımcı olabilir.

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin