Boşanma, evli bir çiftin yasal olarak ayrılma sürecidir. Boşanma süreci, evlilik birliğinin resmi olarak sona ermesi ve çiftin ayrı yaşama durumuna geçmesi anlamına gelir.

BOŞANMA HUKUKU

Boşanma, evli bir çiftin yasal olarak ayrılma sürecidir. Boşanma süreci, evlilik birliğinin resmi olarak sona ermesi ve çiftin ayrı yaşama durumuna geçmesi anlamına gelir. Boşanma süreci, ülkeden ülkeye ve hatta eyalet/durumdan eyalet/duruma değişiklik gösteren yasal prosedürlere tabidir. İşte genel olarak boşanma sürecini anlatan adımlar:

Boşanma Başvurusu:

Boşanma süreci, bir eşin mahkemeye boşanma başvurusunda bulunmasıyla başlar. Başvuru, mahkemeye evlilik birliğinin sona ermesi talebini içerir.

Boşanma Nedeni Belirleme:

Bazı hukuki sistemlerde, boşanma başvurusunda bulunan tarafın boşanma nedenini belirtmesi gerekir. Boşanma nedenleri, evlilik birliğinin temelini sarsan durumları içerebilir, örneğin, aldatma, şiddet, sürekli anlaşmazlıklar, vs.

İlk Duruşma ve Geçici Tedbirler:

Mahkeme, çiftin boşanma süreci boyunca uygulanacak geçici tedbirleri belirler. Bu tedbirler, çocuk velayeti, mülkiyet kullanımı, mali destek gibi konuları içerebilir.

Dava Yanıtı:

Boşanma davası açıldığında, diğer eşe karşı savunma yapma hakkı tanınır. Boşanma başvurusuna karşı savunma dilekçesi verilir.

Medeni Durum Bildirimi ve Finansal Bildirimler:

Eşler, medeni durum bildiriminde bulunmak ve mali durumları hakkında bilgi vermek zorundadır. Bu, mahkemenin adil bir mülkiyet bölüşümü ve mali destek kararı almasına yardımcı olur.

Anlaşmalı Boşanma veya Dava:

Eşler anlaşmışlarsa ve boşanma konusunda anlaşmalı bir çözüme ulaşmışlarsa, mahkemeye anlaşmalı boşanma belgesi sunabilirler. Aksi takdirde, dava devam eder.

Mahkeme Kararı:

Mahkeme, tarafların anlaşmazlıklarını çözemezse, bir karar verir. Bu karar, çocuk velayeti, mülkiyet bölüşümü, mali destek ve diğer ilgili konuları içerir.

Boşanmanın Kesinleşmesi:

Mahkeme kararının temyiz süreçleri tamamlandıktan ve tüm yasal gereklilikler yerine getirildikten sonra boşanma kesinleşir ve evlilik resmi olarak sona erer.


Boşanma süreci karmaşık olabilir ve her durum farklıdır. Taraflar, hukuki temsilci ile çalışarak haklarını ve sorumluluklarını anlamalı ve adil bir çözüme ulaşmak için işbirliği yapmalıdır.

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin